هپاتومگالی حیوانات(کبدی)

هپاتومگالی یا بزرگ شدگی کبد چیست؟

بزرگ شدگی کبد ممکن است در نتیجه بی کفایتی قلبی ، سندرم کوشینگ، (passive congestion) دیابت، نئوپلازی اولیه یا ثانویه، التهاب، آبسه و یا تشکیل کیست، هیپرپلازی و بیماری های ارتشاحی مانند لیپپیدوز یا آمیلوئیدوز، یا تورم با صفرا رخ دهد.

علائم رادیولوژی هپاتومگالی

    1. بزرگ شدگی عمومی همراه با گرد شدن لبه خلفی-شکمی، به خصوص لوب جانبی سمت چپ در نمای  جانبی
    1. جابجایی ارگان های مربوط به کبد دیده می شود
    1. افزایش قابل مشاهده در اندازه کبد  لبه خلفی کبد فراتر از قوس دنده آخر دیده میشود
    1.  جابجا می گردد. خم قدامی دوازدهه، کلیه راست، معده، و کولون عرضی به سمت خلف جابجا می شوند. دیافراگم ممکن است به سمت قدام جابجا گردد و کاهش گردش در فلوروسکوپی نشان دهد توده های لوکالیزه کبد، بسته به اندازه و محلشان، می توانند موجب انواع جابجایی ارگان های مجاور شوند. به طور کلی، توده های سمت راست طرف کبد تمایل به جابجایی معده و دوازدهه به سمت چپ و پشت، و توده های سمت چپ تمایل به جابجایی معده و طحال به سمت راست وپشت دارند. توده های منشاء گرفته از سمت راست کبد می توانند دم طحال را به سمت خلف جابجا کنند. توده های موجود در لوب دمی کبد می توانند کلیه راست را به خلف جابجا کنند.

اشتباهات تشخیصی هپاتومگالی

کیست ها کبدی ممکن است اشتباها بعنوان نئوپلازی کبدی در نظر گرفته شوند، زیرا ممکن است باعث بزرگ شدگی شدید و کانونی کبد شوند. توده های کبد می توانند روده کوچک را به سمت خلف جابجا کنند. اپسیته های معدنی گسسته یا منتشر گاهی اوقات در کبد دیده می شوند که ممکن است با نئوپلازی، بیماری های گرانولوماتوز یا انگلی مرتبط باشند. کلسیفیکاسیون دیستروفیک ممکن است ازنظر بالینی فاقد اهمیت باشد.

سونوگرافی هپاتومگالی

در سونوگرافی کبد با لبه های صاف بزرگ شده ظاهر خواهد شد. در بیماران دچار هپاتومگالی عمومی، سطح شکمی کبد بیشتر از حد طبیعی به سمت خلفی گسترش یافته که باعث می شود پنجره سونوگرافی برای ارزیابی کبد بسیار بزرگتر شود. کبد ممکن است به سمت خلف تا ناف گسترش یابد، به طوری که اگر پراب در نیمه راه پوست بین زایفوئید و ناف قرار داده شود، میدان دید با کبد پرخواهد شد. بزرگ شدن کبد همچنین می تواند با بررسی لوب دمی کبد و کلیه راست مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر اندازه کبد طبیعی باشد، قطب قدامی کلیه راست در گودی کلیوی لوب دمی کبد قرار گرفته و عمق لوب دمی و کلیه تقریبا مشابه خواهد بود. با بزرگ شدن عمومی و شدید کبد، به نظر می رسد لوب دمی بخشی از کلیه راست را احاطه کرده است. ممکن است یک افزایش اکوژنیسیته منتشر و متعاقبا نمای ضعیفی ازعروق پورتال وجود داشته باشد.

حاشیه های کبد باید برای ارزیابی تغییرات در حاشیه ها مورد بررسی قرار گیرند. هپاتومگالی باعث گرد شدن لبه ها شده، و ندول ها باعث برآمدگی در حاشیه می شوند. حضور مایعات در داخل شکم ، اجازه دیده شدن ندول های کوچکرا می دهد. با این حال، انتساب یک تشخیص هیستوپاتولوژیک به ویژگی های معمولی سونوگرافی امکان پذیر نیست. تشخیص دقیق و یا تایید تغییرات مشکوک و یا مشاهدات مبهم نیاز needle aspirates fine به . -یا بیوپسی دارد

5/5 - (1 امتیاز)
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرها