تغذيــه حيوانات خانگـي

غـذاهاي تجاري تنوع زيادي دارند اما همه آنها در دو دسته غذاهاي كامل و مكمل ها طبقه بندي ميشوند.
غذاهاي كامل شامل رژيم غذايي كامل ،متعادل و كافي است كه به تنهايي قادر به تامين احتياجات حيوان است. اين غذاها حاوي تمامي اجزاي ضروري مواد مغذي در نسبت هاي صحيح نسبت به هم يا نسبت به انرژي هستند.
مكمل ها به لحاظ تغذيه اي نا متعادل اند و استفاده از آن ها نيازمندافزودن ساير مواد براي ايجاد يك رژيم غذايي متعادل و مكفي است.
مصرف بيش از حد پروتئين همراه با توليد محصولات جانبي ناشي از متابوليسم آن در بدن است كه بايد دفع شوند!دفع اين مواد زايد ميتواند با پركاري اندام هايي مانند كبد و كليه منجر به ايجاد مشكلات جدي براي حيوان ميشود.
غذاهاي خشك در كيسه هايي به ٢صورت آردي و بيسكوييت بسته بندي ميشوند. انواع فرايند نشده آن ممكن است كمتر هضم شده و حيوان نياز به تغذيه و انرژي بيشتري براي هضم آنها داشته باشد.
ويتامين ها: آيا ويتامين هاي A,D,E اضافه شده اند؟ اين بايد به وضوح همراه با مقدار آنها ذكر شود به همراه مقاديري كه به طور طبيعي در مواد خام وجود دارند
افزودني ها: كه ممكن است به عنوان محافظت كننده ، آنتي اكسيدان و يارنگدانه به محصول اضافه شده باشند. اين مواد بايد به همراه تركيب شيميايي و يا گروه آنها ليست شود.
بهترين زمان مصرف: به صورت ماه و سال. ارائه روز اختياري است
تعداد بسته
در مورد غذاهايي كه براي اهداف درماني ساخته ميشوند ، مانند غذاهاي مخصوص حيوانات ديابتي ،ذكر اطلاعات زير ضروري است:
– هدف ويژه استفاده و نوع حيواني كه ازين غذا استفاده ميكند
– نوع و مقدار موتد مغذي ،افزودني ها و خصوصيت اين مواد براي هدف آن
– طول زمان تغذيه با اين غذا
مقايسه بين غذاهاي مختلف :
مقايسه مستقيم مواد مغذي بين غذاي خشك و مرطوب با آناليز معمولي نادرست است! مقايسه دقيق بايد بر اساس وزن ماده خشك،يعني مقايسه پس از حذف مقدار رطوبت از غداها بيان شود.
يك مقايسه دقيق تر بين انواع غذاها ، مقايسه بر اساس انرژي است؛هر چند كه ازين روش در مورد غذاهاي حيوانات خانگي استفاده نميشود.
براي مصرف مقادير يكسان پروتئين ،چربي و ساير مواد مغذي حيوان مجبور است مقدار كمتري غذاي خشك نسبت به غذاي مرطوب بخورد، اما حيواني كه غذاي خشك مصرف ميكند نياز به آب بيشتري براي جبران اختلاف در محتويات آب اين ٢غذا دارد.
مشاهده ميشود كه گربه ها معمولا كمتر آب ميخورند.در صورتي كه گربه از غذاي مرطوب استفاده كند،عمده احتياجات آب خود را از غذا تامين ميكند اما با استفادت از غذاي خشك نياز به مصرف آب بيشتري براي تامين احتياجات خود دارد وصاحب گربه ممكن است متوجه اين تغير ناگهاني شود.سگ نيز ممكن است با تغيير غذاي مرطوب به يك رژيم غذايي خشك ، افزايش در مصرف آب نشان دهد ، هرچند كه صاحب آن ممكن است كمتر متوجه شود.

مكمل هاي غذايي:
در برخي شرايط مكمل هاي غذايي به دلايل زير به عنوان بخش ضروري از رژيم غذايي حيوانات خانگي استفاده ميشوند.
استفاده از مكمل ها معنولا شامل افزودن ويتامين ها و يا موادمعدني به غذاي حيوانات است كه به اشكال قرص،مايع ويا پودر وجود دارند.
در گذشته براي متعادل كردن جيره ازين مكمل ها استفاده ميشد.در حال حاضر پذيرفته شده است كه يك حيوان طبيعي و سالم كه جيره متعادلي بر مبناي گونه ،سن و نوع زندگي دريافت ميكند،مقادير كافي از ويتامين ها و مواد معدني را دريافت خواهد كرد.
اين مواد مغذي در مقادير كم مورد نيازند و مقادير زياد آنها ضرورا مفيد نخواهد بود.
يك مثال در مورد توله هاي نژادهاي بزرك سگ كه براي تحريك رشد اسكلتي آنها از مواد معدني استفاده ميشود!اكنون مشخص شده است كه رشد سريع اين حيوانات مطلوب نيست و ميتواند منجر به مشكلات اسكلتي شود.
احتاجات توصيه شده تنها مقادير ميانگين هستند و نميتواند تمام خصوصيات يك حيوان خاص را پوشش دهد.
برخي سگ و گربه ها كه داراس مشكلات خاص هستند ممكن است نياز به مكمل داشته باشند.اين استفاده بايد بر اساس توصيه دامپزشك انجام شود و اثرات آن به دقت بررسي گردد.در مقايسه ممكن به بسياري از گونه هاي حيواني ديگر به صورت معمول مكمل معدني ويتامينه داده شود؛چراكه ممكن است رژيم عذايي آن ها بسته به شرايط زندگي داراي كمبود هايي در اين زمينه باشد.
ممكن است مقادير احتياجات مواد معدني وويتامين ها به مرور زمان تغيير كند.
براي مثال به نظر ميرسد سطح راديكال هاي آزاد بدن در بسياري از گونه هاي حيواني به دليل افزايش آلودگي افزايش يافته است..و ممكن است مقادير توصيه شده ي آنتي اكسيدان ها در شرايط كنوني براي تامين نياز حيواني كافي نبوده و در آينده مقادير بيشتري ازين مواد توصيه شوند.
مكمل هاي ديگري نيز براي مشكلات خاص مانند مشكلات مفصلي يا پوستي وجود دارند و استفاده از آنها ميتواند براي باعث كاهش يا حذف استفاده از دارو براي درمان در اين شرايط شود.
در حال حاضر توليد اين محصولات وكاربرد آنها در حال افزايش است.

Rate this post
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرها